Resevillkor

Ansvar för resans utförande
Lågprisflygbolag (Norweigan mfl.)
Biljettyp/biljett leverans
Betalning
Avbokning / ombokning
Avbeställningsskydd
Flygtider
Priser och flygskatter
Reseförsäkring
Reklamtioner
PUL, Personuppgiftslagen
Cookies
Övrigt
Specialbagage
Ensamåkande barn och hundar
Spädbarn


Ansvar för resans utförande
Doodle förmedlar endast flygbiljetterna och ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, förlorat bagage eller andra händelser som har med flygresans utförande att göra. Sådana händelser ansvarar respektive flygbolag ensamt för, varför eventuella anspråk med anledning härav skall framställas direkt till flygbolaget.


Resevillkor

(Gäller endast flyg, ej hyrbil eller hotell)
Vi förmedlar endast flygbiljetterna och ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, förlorat bagage, baggage-, mat- eller flygplatsavgifter som inte ingår i flygpriset eller andra händelser som har med flygresans utförande att göra. Sådana händelser ansvarar respektive flygbolag ensamt för, varför eventuella anspråk med anledning härav skall framställas direkt till flygbolaget. baggage-, mat- eller flygplatsavgifter som inte ingår i flygpriset.

Lågprisflygbolag (Norweigan mfl.)
Doodle har valt att visa flyginformation och möjliggöra bokning till lågprisflygbolag (ex.Norweigan mfl.) för att ge en komplett bild av det totala utbudet av flygbiljetter.

Doodle har inte tillgång till vidare information om dessa bokningar och kan inte svara på några följdfrågor. Vi hänvisar er därför direkt till respektive flygbolag. Betalning av dessa biljetter sker direkt vid bokningstillfället.

Biljettyp/biljett leverans
Du reser på så kallad e-ticket (elektronisk biljett el. färdhandling). När betalning är gjord skickar vi ett kvitto och färdhandlingar till dig.

Som resenär är du alltid skyldig att kontrollera din bokningsbekräftelse inför betalning. Det är viktigt att alla uppgifter stämmer så som tider, datum, resenärs namn, adress etc. Skulle något vara fel (även små ändringar som t.ex. felstavning av namn) måste du omgående kontakta oss så vi kan försöka att hjälpa till att finna en lösning. När färdhandlingarna är utskrivna är det många gånger mycket svårt att ändra något. Vanligtvis är biljetterna inte avboknings- eller ändringsbara och eftersom ev. ändringar på biljetten räknas som avbokning kan detta innebära stora kostnader för dig.

Betalning
Bokningen är inte bindande förrän Doodle har mottagit betalning. Kommer inte betalning Doodle tillhanda i tid avbokas biljetten.

OBS! Vid val av betalsätt ?faktura? eller ?delbetalning? via Klarna så blir bokningen bindande i samband med att du godkänner betalningsvillkoren även om du inte genomfört betalningsöverföringen till Klarna.

Betalningen behöver oftast göras inom 24 timmar efter bokning, oavsett när bokningen görs. Information om sista betaldatum anges i bokningsbekräftelsen. Väljer du att betala biljetterna före detta datum/tidpunkt ställer vi ut biljetterna/e-ticket snarast. När biljetterna/e-ticket är utställda är de helt låsta och kan ej ändras/avbokas. Dessa regler sätts av flygbolagen och inte av Doodle. När betalning kommit Doodle tillhanda skickas eventuella färdhandlingar per post till angiven adress.

Betalningssätt:

* Betal-/kreditkort (MasterCard, Eurocard och Visa. Ej Maestro, Electron eller engångskort).
* Direktbanksbetalning via Nordia, Swedbank, SEB och Handelsbanken
* Faktura via Klarna(Se villkor)
* Delbetalning via Klarna (Se villkor)

Vid kreditkortsbetalning sker ofta debiteringen i två delar, en för flygbiljetterna (direkt från flygbolaget) och en från Doodle för arvode och eventuella försäkringar. Betalar du via kreditkort tillkommer en kostnad på 99 kronor. Direktbanksbetalning är vårt gratisalternativ.

Vi reserverar oss för eventuella prisfel, felinlagda priser från flygbolagen, tekniska problem, datafel och ändringar utanför vår kontroll. Skulle något bli fel kontaktar vi dig inom 24 timmar vardagar.

Avbokning / ombokning
En bokning som inte betalas avbokas automatiskt den tid som anges i bokningsbekräftelsen. När en resa är betald kan den inte ändras eller bokas om. Vissa undantag kan göras för t.ex business class resor. Om du avbokar efter att du betalt din resa görs ingen återbetalning. För avbokning i samband med sjukdom se informationen om Avbeställningsskydd.

Om du dubbelbokar en flygresa, dvs bokar samma flygavgång flera gånger med samma namn riskerar du att flygbolaget avbokar samtliga bokade resor utan vidare frågor. Det gäller även om du redan har betalat din resa eller har bokat hos andra resebyråer parallellt.

Avboka alltid före avresa oavsett vilken biljettyp. Avbokning sker via inloggning på min sida på Doodle.se Sker avbokning nära avresa utanför Doodles öppettider, kontakta flygbolaget direkt.

Vid all eventuell kreditering/ombokning tar Doodle ut ett hanteringsarvode på 595 SEK per biljett utöver flygbolagets avgifter.


Avbeställningsskydd
Vi rekommenderar avbeställningsskydd eftersom sjukdom aldrig kan förutses. Detta gäller om du, någon i din familj eller nära anhörig drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig avses i detta sammanhang den försäkrades maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande förhållande med eller någon i ditt resesällskap i din bokning. Avbeställningsskydden omfattar inte eventuella tilläggsarrangemang så som bilhyra, hotell, teaterbiljetter eller liknande.

Avbeställningsskyddet aktiveras i samband med din betalning. Därefter kan avbeställningsskyddet inte återbetalas. Händer det något under resan måste Ni konsultera er hemförsäkring/reseförsäkring.

Biljetten måste avbokas före avresa för att avbeställningsskyddet ska gälla. Utanför våra öppettider kontakta flygbolaget direkt för avbokning. Det måste även finnas ett läkarintyg från en till försäkringskassan ansluten läkare. Läkarintyg, avbokningsbekräftelse samt betalningsbekräftelse sändes senast fem arbetsdagar efter avbokad resa till Accept Försäkring AB.

Avbeställningsskyddet måste tecknas vid bokningstillfället och kostar 245 SEK/vuxen och 149 SEK/barn (0 - 11 år). Ni får hela flygbiljettskostnaden åter men betalar ett hanteringsarvode fran 200 SEK per biljett.

OBS! Klicka här för skadeanmälan, fullständiga villkor osv.

Flygtider
Alla flygtider som anges är lokala. Om resvägen skulle kräva övernattning betalar inte Doodle/flygbolaget för denna.


Flygtider kan ändras under resans gång. Vi rekommenderar att Ni kontaktar flygbolaget senast 72 timmar före hemresa för att "återbekräfta" Er biljett om ni reser utanför Europa.

Doodle förmedlar endast flygbiljetterna och kan inte ställas till ansvar för eventuella tidtabellsändringar och inställda flyg. Detta löses direkt med respektive flygbolag.

Ev. övernattning vid mellanlandning till följd av tidtabellsändring eller inställt flyg sker på resenärens bekostnad om inga alternativ finns och flygbolaget ej står för denna kostnad. Ev merkostnad som flygbolaget tar ut för tex bagage eller ev. marktransporter vid byte av flygplats betalas av resenären själv.

Flygbolagen skiljer mellan direct- och nonstop flight. Nonstop går direkt utan mellanlandningar, direct flights har samma flygnummer hela vägen men kan komma att göra ett stopp på vägen. Detta framgår inte på internet men på din färdplan/eticket, de tider som visas på internet stämmer och inkluderar tiden för den tekniska mellanlandningen.

Priser och flygskatter
Flygpriser är färskvara. Priser och platstillgång kan ändras vilket gör att man kan få olika svar beroende på när man söker plats/pris.

Flygpriserna visas inklusive flygskatter; vid avresa från bl.a. Thailand och vissa destinationer i Afrika och Sydamerika måste man även lokalt betala en avreseskatt som är på ca 100 - 200 kr/person.

När flygbiljetten är utställd kan inte priserna ändras förutsatt att inte flygbolaget ändrar/ställer in sitt flyg. Skulle tider/flyg ställas in försöker flygbolaget alltid hitta en likvärdig lösning men skulle inte detta gå brukar flygbolagen betala tillbaka hela summan eller ge en tillgodocheck som gäller ett år. Man kan då välja att boka en ny biljett till ett pris som då gäller.

Reseförsäkring & skydd mot flygbolagskonkurs
Reseförsäkringen är ett komplement till reseskyddet i din hemförsäkring:

Ny resa eller pengarna tillbaka
Blir du sjuk kan du få ersättning för de dagar du går miste om. Om mer än hälften av resan går till spillo på grund av sjukdom kan du och en medresenär få en ersättningsresa.

Vi betalar din självrisk
Den självrisk som du har i din hem-, bil- eller hyrbilsförsäkring betalas av denna reseförsäkring.

Hjälp direkt på plats
Om något händer kan du få hjälp och pengar i handen direkt på plats.

I de fall du tecknat konkursskydd men Flygpoolen blivit återdebiterade på av kortreklamation övergår rätten att nyttja konkursskyddet till Flygpoolen.

OBS! From 22 dec har vi ny leverantör av försäkringar, vänligen
klicka här
för skadeanmälan, villkor osv.

Resenärens ansvar
Det är resenärens ansvar att ta del av resevillkoren före köpet.

Resenären förbinder sig:
- Att bevaka e-posten då vår korrespondens sker via e-post.
- Att själv kontrollera bokningsinformation samt betalningsbekräftelse. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Betald bokning gäller.
- Att meddela Doodle om man ej mottagit eventuella färdhandlingar inom 5 dagar efter att de skickats. Om detta inte meddelas inom given tidsperiod ansvarar inte Doodle för ev. merkostnader som uppkommer i samband med att nya resehandlingar måste ställas ut.
- Att alltid återbekräfta sin flygbokning vid uppehåll mer än 72 timmar. Gäller för flyg utanför Europa.
- Att alltid kontrollera flygtider med respektive flygbolag (det händer att flygbolagen ändrar sina flygtider med kort varsel).
- Att inneha giltigt pass, liksom eventuellt visum och vaccinationer som krävs erhållits före avresa. Detta gäller även transitvisum vid mellanlandning. Kostnader för detta står resenären själv för.
- Att ha fullgod reseförsäkring.

För dubbelbokningar ansvaras ej då flygbolagen kan avboka samtliga platser.
Fler än nio personer får ej bokas på samma flyg, inte ens uppdelat på flera bokningar.

Reklamtioner
Eventuella problem eller anmärkningar under resans gång framförs direkt till leverantören (flygbolag, hyrbilsföretag, hotell etc.). Yrkas ersättning för merkostnader måste kvitton för detta bifogas samt skriftlig bekräftelse på eventuell överenskommelse mellan dig och leverantör. Får du någon ersättning eller kompensation direkt av leverantören förfaller normalt rätten till ersättning i efterhand. Reklamation som inte ersätts/kompenseras under resan av leverantör ställs direkt till Doodle för utredning.

Reklamationer hanteras enbart skriftligen genom anvisad reklamationsblankett senast 2 månader efter hemkomst. Hanteringstiden är ca 3 månader. Maila in på reklamationer@flygpoolen.se.

Löften behöver bekräftas skriftligen för att kunna åberopas.

PUL, Personuppgiftslagen
Här lämnas information om hur Doodle behandlar de personuppgifter vi tar emot. Vår behandling av personuppgifter är naturligtvis förenlig med Personuppgiftslagen (PUL) och andra relevanta lagar för skyddet av den personliga integriteten.

I samband med bokning eller beställning lämnar du personuppgifter till oss som behandlas elektroniskt exempelvis namn, adress och kontokortsnummer. Doodle lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om det behövs för att genomföra, administrera och ta betalt för din beställning. Tredje part inkluderar till exempel det flygbolag, hotell och hyrbilsbolag du bokat genom oss.

Vi använder endast dina personuppgifter för marknadsföring om du medgivit det. I annat fall används de enbart till att genomföra de köp du gör. Doodle arbetar aktivt för att förebygga missbruk och förluster av personuppgifter.

I enlighet med persondatalagen kan du genom en skriftlig förfrågan till Doodle få besked om vilka uppgifter som finns registrerade på dig hos oss.


Cookies
En cookie är en liten textfil med information som din Internetläsare (t.ex. Internet Explorer), lagrar i din dator. En webbplats kan ha en eller flera cookies med information som kan kommas åt av webbplatsen när användarens Internetläsare besöker webbplatsen.

Informationen i cookies varierar från webbplats till webbplats, men vanligtvis handlar det om information som förbättrar användarens upplevelse av webbplatsen. Det är också vanligt att de används till sessionshantering och statistik.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats som använder sig av cookies informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

Doodle använder sig av cookies för att föra statistik och för sessionshantering. Vi sparar ingen personlig information i cookies.

Eftersom Doodle använder sig av cookies i sin sessionshantering måste denna funktion vara aktiverad för att du ska kunna ha tillgång till Doodle.

Övrigt
Doodle eller flygbolaget betalar inte för transfer mellan olika flygplatser om man väljer ett sådant alternativ.

Tur och retur biljetter:
Vill man enbart utnyttja en del av en tur och retur biljett rekommenderas enkelbiljetter. Det går inte att endast utnyttja returresan på en tur och retur biljett. Gör man detta avbokas hela resan av flygbolaget.

Vid resa till USA är det skärpta villkor gällande pass och krav på maskinläsbara pass. Kontrollera med Amerikanska Ambassaden vad som gäller för dig. Vid resa till USA har flygbolagen även krav på att lämna uppgifter om passagerarna till Amerikanska myndigheter. Ansökan om inresetillstånd, sk ESTA, för resa till/via USA görs av resenären själv. Flygbolagen kräver sk Secured Flight Information/Apis vilket vi informerar om, om detta inte skickas in till oss enligt anvisningarna kan ni nekas ombordstigning eller att hela resan avbokas av flygbolaget.

Vid bokning väljer du själv vilken servicenivå som önskas. Vid val av BAS debiteras en serviceavgift vid efterservice om min. 149 kr per bokning. Såsom kundtjänstärenden, hantering av tidtabellsändringar och övrig handläggning av din resa.

Specialbagage. Vi kan tyvärr inte hantera önskemål gällande bokning av specialbagage, tex. Windsurfingbrädor, vapen, cyklar mm. I dessa fall rekommenderar vi dig att göra hela flygbokningen direkt med flygbolaget.

Ensamåkande barn och hundar. Vi kan tyvärr inte hantera rutinen kring ensamåkande barn ej fyllda 18 år eller medföljande husdjur utan rekommenderar er att kontakta flygbolaget direkt för hela bokningen.

Spädbarn. Spädbarn får ej fylla 2 år under resan, då behöver barnbiljett 2-12 år köpas

OBS! Flygbiljetter är personliga. Det går inte att byta namn på flygbiljetter, detta räknas som en avbokning. Tänk på att skriva in namnen precis som de står i passet, första förnamnet och alla efternamn, liksom att specificera rätt personer på eventuella medresenärer.

För att göra en bokning hos Doodle måste man ha fyllt 18 år eller ha målsmans underskrift.