Kundtjänst

Här hittar du svaren på många av dina frågor. Tack vare att du får automatisk bokningshjälp i våra svar nedan eller via email, slipper du betala de traditionella resebyråernas höga bokningsavgifter och påslag.

Varför kan man inte ringa Doodle?
Svar: Vår tjänst är nätbaserad och det är en av orsakerna till att vi kan ha en aggresiv prispolitik så att du sparar pengar. Vår kundtjänst jobbar som vanligt, dock endast via webben. Om ditt ärende behöver telefonkontakt kommer vi att ringa upp dig.


Välj bland kategorierna nedan och klicka på den fråga som passar ditt ärende bäst. Alternativt kan du skriva valfritt ord eller fras i sökrutan och klicka på Sök.

Kontakta oss via e-mail

Fråga

Vart vänder jag mig med reklamationer på flygbiljetter?

Svar

Reklamation/tvister
Eventuella anmärkningar ska framföras omedelbart till respektive flygbolag. Anspråk på ersättning ska för att vinna beaktande föras inom 2 månader efter resans slut och bör avfattas skriftligen. Därest resenären har reklamation att framställa och överenskommelse icke kunnat nås med flygbolag, har resenären möjlighet att hänskjuta tvistefrågan till Allmänna Reklamationsnämnden.